fbpx

Privacystatement

TalentMapper hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van jouw privacy. Overigens vragen wij alleen naar je persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens op de website van www.talentmapper.nl?

Persoonsgegevens die via de website www.talentmapper.nl worden verzameld, gebruikt TalentMapper alleen voor het doel waar jij ze voor hebt achtergelaten. Daarmee voldoet TalentMapper aan de privacywetgeving.
TalentMapper verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens (na mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming), de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (‘Persoonsgegevens’) en gebruikt deze om jou van de juiste informatie te voorzien. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens in openbaar gevonden informatie.
TalentMapper is onderdeel van RSS Interim B.V. KVK: 63660709. BTW nr: NL855339901B01

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar tevens e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Welke informatie wordt door TalentMapper verzameld en verwerkt?

Om vragen te stellen over onze diensten, is het mogelijk om je contactgegevens in te vullen. Hieronder valt je naam, de reden van het aangevraagde contact, telefoonnummer en het emailadres. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld worden automatisch de gegevens doorgezet naar ons systeem, waardoor TalentMapper de mogelijkheid krijgt om contact met jou op te nemen.

Voor welke doeleinden zal TalentMapper gegevens over jou gebruiken?

TalentMapper zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
– Om jou te voorzien van meer informatie over TalentMapper en/of onze diensten
– Om jouw sollicitatie te verwerken en je gegevens te koppelen aan de desbetreffende vacature binnen TalentMapper
– Om jou te informeren over passende vacatures

Verstrekking van gegevens

Zonder jouw expliciete toestemming zal TalentMapper jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor directe marketing doeleinden.

Op welke wijze beschermt TalentMapper jouw persoonsgegevens?

TalentMapper zal jouw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet, verwerken. TalentMapper eist niet dat jij alle gegevens invoert. TalentMapper zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Bovendien zal TalentMapper jouw persoonsgegevens verwijderen indien jij dat verzoekt.

Kandidaat

Indien je een kandidaat bent zullen je gegevens worden opgeslagen in ons kandidaat volgsysteem. TalentMapper is een bedrijf dat informatie verwerkt ten behoeve van de arbeidsbemiddeling op de arbeidsmarkt. Mocht je je gegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen neem dan contact met ons op via gertjan@talentmapper.nl.

Bewaartermijn van gegevens?

Je gegevens worden verwerkt tot het moment waarop je te kennen geeft verdere verwerking niet meer op prijs te stellen. Je gegevens worden dan binnen 30 dagen uit de systemen van TalentMapper verwijderd.